Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SMK Sunan Ampel Menganti berdasarkan  SK Kepala Sekolah no :  800/597.A/SMP.09/2020  adalah sebagai berikut :

1 Kepala Sekolah : Syamsul Maarif, M. Pd., Dip. Ed. ELT.
2 Wakil Kepala Sekolah    
  a. Bidang Kurikulum : M. Zainul Afrisyah, S. Pd.
  b. Bidang Kesiswaan : Mohammad Dedik Irawan, S. Pd.
  c. Bidang Sarpras : Sutrisno, SE. M.Pd
3 Kepala Lab     
  IPA : Dwiyati Budi U, S. Pd.
4 Koordinator BP : Andik Eko Prasetyo, S. Pd 
5 Wali Kelas    
  Wali Kelas 7A : Dwiyati Budi U, S. Pd.
  Wali Kelas 7B : Fori Andika Sari, S. Pd.
  Wali Kelas 7C : Nur Fuad Hasan, Lc.
  Wali Kelas 8A : Moch. Sukron, S. Pd.
  Wali Kelas 8B : Masrukhan Maghfuri, SE.
  Wali Kelas 8C : Maria Ulfah, S. Pd.
  Wali Kelas 9A : Titin Quibah, S. Pd.
  Wali Kelas 9B : Kurnia Mahmudah, S. Pd.
  Wali Kelas 9C : Iswahyudi, SE.